Услуги

Кривично право и прекршоци

Адвокатската канцеларијаобезбедува правни услуги во сите сфери на кривичното правои врвна заштита на правата на обвинетиот.

Граѓанско право

Адвокатската канцеларија нуди правни услуги во областа на граѓанското право и сопственоста.

Трудово право- работни односи

Адвокатската канцеларија Михајловски има постигнато големи успеси во правните услуги од областа на работните односи

Семејно право и наследно право

Адвокатската канцеларија нуди услуги на клиенти во спорови од семејното право-развод на брак,делба на имот

Облигационо право

Адвокатската канцеларија Михајловски нуди квалитетни услуги во поглед на облигационото право

Регистрација на фирми-трговско право

Адвокатската Канцеларија Михајловски поседува Лиценца за Регистрационен агент веќе неколку години

Видете ги сите наши услуги овде

За нас

Чест ни е да Ве известаме дека оваа 2020 година обележуваме 29 години од постоењето на адвокатската Канцеларија Михајловски.

Оваа Канцеларија е формирана уште на почетокот на 1992 година и истата успешно работи во континуитет сите овие години.

Нашата Адвокатска Канцеларија дава квалитетни правни услуги во сите сфери на правото,вклучително и во сложените судски постапки пред сите правни институции.

Препознатливи сме по нашата стручност,успешност,мобилност и чесност, а за квалитетот говорат успешно завршените предмети и пред се нашата цел- задоволните клиенти.

Канцеларијата се развива постојано, спојот и синергијата на искуството од една и младоста од друга страна, допринесуваат за нашиот успех и бројните клиенти.

Работиме на територија на цела Република Македонија, соработуваме со адвокатски канцеларии, нотари, извршители, а имаме развиена соработка и со адвокатски канцеларии и агенции и во други земји во соседството.

Постојано ги следиме сите промени во Законите, како и трендот во развојот на нашето општество, па особено сме фокусирани во соработка со агенции од Република Грција во посредување при купување на недвижности- станови,куќи,хотели и плацови за изградба, при што гарантираме најдобри понуди и успешни трансакции.

Соработката со нашите клиенти ја вршиме на македонски,бугарски,српски и англиски јазик, а по потреба обезбедуваме многу брз превод на сите светски јазици пред овластени преведувачи.

Фото

Канцеларијата се развива постојано, спојот и синергијата на искуството од една и младоста од друга страна, допринесуваат за нашиот успех и бројните клиенти.

Нашиот Тим

Препознатливи сме по нашата стручност, успешност, мобилност и чесност, а за квалитетот говорат успешно завршените предмети и пред се нашата цел - задоволните клиенти.

Драган Михајловски

Основач & Адвокат

Борјан Мiхајловски

Стручен соработник & Адвокат

Бојана Михајловска

Дипломиран правник

Контакт